Big Data για μικρές τσέπες

Τα Big Data σαν υπηρεσία αργούν ακόμα στην Ελλάδα, παρ’ όλα αυτά το ενδιαφέρον είναι τεράστιο τόσο από τεχνολογικής όσο και από χρηστικής άποψης. Τα οφέλη είναι εμφανή ακόμα και σε μικρή επενδυτική κλίμακα αφού οι συνιστώσες της επιτυχίας αποτελούνται από τον κατάλληλο εξοπλισμό και το ανθρωπινο δυναμικό.

Πως ορίζουμε τα Big Data σήμερα; Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και με την βοήθεια της IDC, πρόκειται για τεχνολογίες που αναφέρονται σε επόμενης γενιάς αρχιτεκτονικές που μπορούν να παράγουν αξία και γνώση από πολύ μεγάλο όγκο διαφορετικών (κείμενο, video κλπ) δεδομένων με αρκετά οικονομικούς τρόπους. Τέτοιοι τρόποι περιλαμβάνουν την προσεκτική συγκέντρωση και μεθοδική ανάλυση των δεδομένων που προέρχονται από διαφορές πηγές (ERP,  social media κλπ) προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την λειτουργία μιας εταιρείας.

Σημέρα, όλες οι μεγάλες εταιρείες συλλέγουν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων όπου και αναπτύσσουν και εξελίσσουν Big Data μεθοδολογίες προκειμένου να αναλύσουν επιχειρησιακά δεδομένα, που θα τους οδηγήσουν στην βέλτιση εξοικονόμηση πόρων αλλά και καλύτερη πρόβλεψη και σχεδιασμό στρατηγικής.

Για παράδειγμα το Facebook συγκεντρώνει  πάνω από 100 Petabytes στους αποθηκευτικούς του χώρους (Hadoop Cluster) ενώ ο καθημερινός ρυθμός παραγωγής δεδομένων ανέρχεται σε 500 Terabytes. Η παγκόσμια Big Data αγορά κινείται με αρκετά γρήγορους ρυθμούς αφού σύμφωνα με προβλέψεις της IDC, αναμένεται να φτάσει τα 17 δισεκατομμύρια δολλάρια το 2015 από 3,2 το 2010. Οι τομείς που αναμένεται να αυξηθούν πιο γρήγορα είναι οι υπηρεσίες και ο εξοπλισμός (storage).

Η Ελληνική αγορά είναι ακόμα σε ένα κομβικό στάδιο, αφού γνωρίζει ότι μια τέτοια επένδυση είναι άκρως απαραίτητη αλλά πάντα σε λογικά πλαίσια και με μετρήσιμα οφέλη. Έτσι, σε πρώτη φάση μια μεθολογία διαχείρισης των Big Data περιλαμβάνει τα τέσσερα παρακάτω βήματα
1. Ορισμός συγκεκριμένων στόχων, για ανάλυση και βελτίωση
2. Μικρή επένδυση, αγορά απαραίτητου εξοπλισμού κυριώς αποθηκευτικού με δυνατότηα επέκτασης
3. Επένδυση σε εξειδικευμένο δυναμικό  (Data Analysts)
4. Βελτίωση του υπάρχοντος εξοπλισμού αντί για πλήρη αντικατάστασή του

H Intracom Telecom είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στην Νότια Ευρώπη και στα Βαλκάνια παρέχοντας προηγμένες Big Data υπηρεσίες με υποστήριξη της Dell και της Hadoop. Συγκεκριμένα έχει ξεκινήσει ένα roadshow παρουσιάζοντας σε διάφορους πελάτες την πλατφόρμα «Big Streamer». Πρόκειται για μια αρκετά πολύπλοκη πλατφόρμα επεξεργασίας διαδικασιών και ενεργειών που στοχεύει κυρίως τηλεπικοινωνιακούς πελάτες. Αρκετά από τα παραπάνω θέματα συζητήθηκαν σε εκδήλωση της IDC στην Αθήνα, με τίτλο «IDC Big Data and Business Analytics» στις 27 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μια εκδήλωση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πλήθους στελεχών τόσο της Πληροφορικής όσο και του τηλεπικοινωνιακού και Τραπεζικού χώρου. H IDC και η Intracom Telecom από κοινού κατέληξαν στο συμπέρασμα «ότι δεν είναι το IT τμήμα το αρμόδιο για τα δεδομένα, αλλά μόνο για την συλλογή τους». Εκφράστηκε έντονα η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, Data Analysts, με δεξιότητες διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων με μαθηματικούς αλγόριθμους για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Παράλληλα τα Big Data αναμένεται σε συνεργασία με τα Cloud Services να αποκαλύψουν νέες ευκαιρίες ακόμα και startups που θα στοχεύουν σε προηγμένη ανάλυση δεδομένων ιδανικό καύσιμο για την βέλτιση επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Πηγή: Netweek.gr [http://www.netweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=5&arId=24055]

Related Articles: