Πρώτα βήματα της επιχείρησης στα νέα μέσα

Πολλές φορές τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι δύσκολο να αντιληφθούν την αξία και τα πλεονεκτήματα των Web 2.0 εργαλείων, με αποτέλεσμα να έχουν πολλές ερωτήσεις στο μυαλό τους. Ο σύμβουλος πρέπει να είναι σε θέση να μιλήσει τη γλώσσα των επιχειρηματιών και να τους κάνει να κατανοήσουν ακόμα και αν τα νέα μέσα είναι η 2η φύση τους με απλά λόγια και παραδείγματα τον ευεργετικό ρόλο των νέων μέσων.

Οι επιχειρηματίες πρέπει να καταλάβουν ττα νέα μέσα λίγο καλύτερα, τα υπερ και τα κατά, το ρίσκο πριν ξεκινήσουν την ευχάριστη περιπέτεια των νέων μέσων. Σύμφωνα με αυτό, θα ήθελα να μοιραστώ μερικές ερωτήσεις για αρχάριους επιχειρηματίες όσον αφορά τη δημιουργία του buzz με τα νέα μέσα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα βοηθήσει όλους να προετοιμαστούν τόσο στις ερωτήσεις όσο και στις απαντήσεις προωθώντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

1.       Υπάρχει τρόπος να μετρήσουμε το ROI?

2.       Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του social media marketing έναντι του παραδοσιακού marketing?

3.       Μπορώ να ενσωματώσω την υπάρχουσα marketing στρατηγική? Πως?

4.       Πως ξεκινώ?

5.       Τι χρόνος χρειάζεται για το social media marketing σε σχέση με τις άλλες προτεριαότητες?

6.       Ποιές είναι οι βέλτιστες social media marketing πρακτικές που ταιριάζουν στην επιχείρησή μου?

7.     Πως θα υλοποιήσω τις social media marketing στρατηγικές που προτείνει ο σύμβουλος?

Επομένως τώρα που γνωρίζουμε τις ερωτήσεις, ένας σύμβουλος μπορεί να τις απαντήσει με τη πληροφορία ώστε να κινήσει το ενδιαφέρον του επιχειρηματία να υιοθετήσει με επιτυχία μια από τις στρατηγικές αφού κατανοήσει καλά τόσ τις ανάγκες του όσο και τα νέα μέσα.

Το κλειδί είναι ο σύμβουλος να αποδείξει έμπρακτα ότι ξέρει τι κάνει, απαντώντας τις ερωτήσεις άμεσα και χωρίς δισταγμό χτίζοντας εμπιστοσύνη με τον πελάτη μέσα από την εμπειρία του στο χώρο.

Related Articles: